Ormianie w Krakowie, dawniej Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Strona poświęcona 1,5 mln Ofiar ludobójstwa dokonanego na Ormianach w Turcji w latach 1890-1915
Lighta candle @ ArmMusic.free.fr

NO ONE IS FORGOTTEN
NOTHING IS FORGOTTEN

Insert code in your WebSite
<a target="_blank" href="http://armmusic.free.fr">
<img src="http://armmusic.free.fr/images/24.gif" alt="Light a candle @
ArmMusic.free.fr" border="0"></a>

Wszyskie komentarze

Imię, Państwo, krótki komentarz:


Zapalono 28240 świec

Poprzedni

armand sanoyan

Bidi hasnink gadatit

mayalian kevork .Belgium

mayalian kevork

A.G- God bless who Sacrifice in Unjustified!

httphttp://armmusic.free.fr/://armhttp://armmusic.free.fr/muhttp://armmusic.free.fr/sic.free.fr/http://armhttp://armmusic.free.fr/music.free.frhttp://armmusic.free.fr//http://armmusic.free.fr/http://armmusic.free.fr/

Evan McMaster, my dear wife

YouTube.com

Zohrab Toutounjian

Zohrab

Vahagn Gilavyan we remember

kasbarian

narlian

Ma³gorzata Polska b±d¼cie wieczni

Chaghig

Ania,Polska, chylê czo³o

Emilia Polska

Mireille Aghamanoukian

PAULO HAIGAZUN ZEITUNLIAN

PAULO HAIGAZUN ZEITUNLIAN NETO

TATIANE ZEITUNLIAN

CAROLINA ZEITUNLIAN

PAULO HAIGAZUN ZEITUNLIAN FILHO

Lucinda

Manushak Malatian, Pasadena, CA

Aynur Baris, their life was the wing blow for freedom and brotherliness. Now they are angels of Armenia

Gra¿yna W³a¶nie wróci³am z Armenii. Brak s³ów aby opisaæ tê zbrodniê na narodzie ormiañskim

Stefan, Kraków

hovig arabghlian

geo

Dikran,Lousi,Takouhi,Maral Monica Sanbakdjian,Norway,HOUSANK VOR TURKIAN GOUNTOUNE TZEXASPANOUTYOUN.EV MER BABEYAGAN HOXER YED GH VERATARTZNEN.HOUSANK VOR AD OR GOUKA EV MENK HAYERS HAGHTATZ GELANK CHAR DOUSHMANIN TIMATZ MER NEBADAGIN HASATZ:

Dikran,Lousin,Takouhi ev Maral monikaASVADZ TOGH LOUSAVORE MER POLOR NAHADAGNEROUN HOKINERE.

Takouhi

manoukyan tigranouhi

Edgar Turki maman

Lusine sahbaz nazarian

Grigor Lusine ter akopian Lepyan

yuka

Witek

Ani Hakobyan Armenia
Poprzedni
Imię lub państwo:

 

 

© ArmMusic by Chemik